АТ «КОЛОМИЙСЬКЕ ЗУБМ»

Код за ЄДРПОУ: 05467228
Телефон: (03433) 20608
e-mail: zu-bm@yes.net.ua
Юридична адреса: 78200, Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул.Г.Тютюнника, 14
 
Дата розміщення: 29.03.2019

Особлива інформація на 28.03.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.03.2019ОбраноГолова ПравлiнняСимотюк Сергiй Iвановичд/н15.429
Зміст інформації:
Особу переобрано на ту саму посаду за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку iз закiнченям строку дiї повноважень. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 15,429 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова Правлiння емiтента.
28.03.2019ОбраноЧлен ПравлiнняКiшкiна Лiлiя Миколаївнад/н0.319
Зміст інформації:
Особу переобрано на ту саму посаду за рiшенням Наглядової Ради у зв'язку iз закiнченям строку дiї повноважень. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,319 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Член Правлiння, Головний бухгалтер емiтента.
28.03.2019ОбраноЧлен ПравлiнняХвостяк Наталiя Йосипiвнад/н0
Зміст інформації:
Особу переобрано на ту саму посаду за рiшенням Наглядової Ради у зв'язку iз закiнченям строку дiї повноважень. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Член Правлiння емiтента.
28.03.2019ОбраноЧлен ПравлiнняХвостяк Василь Матвiйовичд/н0
Зміст інформації:
Особу переобрано на ту саму посаду за рiшенням Наглядової Ради у зв'язку iз закiнченям строку дiї повноважень. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Член Правлiння емiтента.
28.03.2019ОбраноЧлен ПравлiнняШлемко Мирослав Васильовичд/н0
Зміст інформації:
Особу переобрано на ту саму посаду за рiшенням Наглядової Ради у зв'язку iз закiнченям строку дiї повноважень. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Член Правлiння емiтента.
28.03.2019ОбраноЧлен ПравлiнняВасилевський Володимир Дмитровичд/н0
Зміст інформації:
Особу переобрано на ту саму посаду за рiшенням Наглядової Ради у зв'язку iз закiнченям строку дiї повноважень. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Член Правлiння емiтента.
28.03.2019ОбраноЧлен ПравлiнняБельбас Володимир Романовичд/н0
Зміст інформації:
Особу переобрано на ту саму посаду за рiшенням Наглядової Ради у зв'язку iз закiнченям строку дiї повноважень. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Член Правлiння емiтента.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.