АТ «КОЛОМИЙСЬКЕ ЗУБМ»

Код за ЄДРПОУ: 05467228
Телефон: (03433) 20608
e-mail: zu-bm@yes.net.ua
Юридична адреса: 78200, Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул.Г.Тютюнника, 14
 
Дата розміщення: 27.03.2017

Особлива інформація на 23.03.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про виплату дивідендів

N з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

123.03.2017524333.40030.03.2017 - 22.09.2017безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв емiтента 23.03.2017р. прийнято рiшення про виплату дивiдендiв та визначено 27.03.2017р. датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв, становить 524333,40 грн. (з розрахунку 0,60 грн. на одну акцiю). Строк виплати дивiдендiв - з 30.03.2017р. по 22.09.2017 р. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв, вiдповiдно до кiлькостi належних їм акцiй на дату складення перелiку.