АТ «КОЛОМИЙСЬКЕ ЗУБМ»

Код за ЄДРПОУ: 05467228
Телефон: (03433) 20608
e-mail: zu-bm@yes.net.ua
Юридична адреса: 78200, Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул.Г.Тютюнника, 14
 
Дата розміщення: 30.04.2021

Річний звіт за 2020 рік

І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) д/н
3. Дата проведення державної реєстрації 08.08.1994
4. Територія (область)* Івано-Франківська область
5. Статутний капітал (грн) 4369445
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 304
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.32 - ВИРОБНИЦТВО ЦЕГЛИ, ЧЕРЕПИЦІ ТА ІНШИХ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ ІЗ ВИПАЛЕНОЇ ГЛИНИ

08.12 - ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ

41.20 - БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ `УКРСИББАНК`
2) МФО банку 351005
3) Поточний рахунок UA823510050000026005506080700
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок у іноземній валюті д/н